No047 Kościół obronny pw. św. Rocha i Jana Chrzciciela w Brochowie

Opracowanie: Marek Dworaczek

Zdjęcia