No046 Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Jasieńcu

Opracowanie: Kamila Poprawska

Zdjęcia