No03 Mitsubishi Ka-8

Model samolotu pokładowego produkcji japońskiej z okresu międzywojennego. Skala 1:50. Ilość arkuszy: 9 x A-4. Projekt: Krzychu74 (Polska)

Zdjęcia