No24 Dzik (P52) - okręt podwodny (II wś.) Polska, Batory - kuter celny (II wś.), Polska

Skala 1:300