No23 Błyskawica - niszczyciel - Polska

Skala 1:300