No019 - HMS Abercrombie

Model w skali 1:200.

Zdjęcia