No032 Samolot szkolny Bucker Bu 181 Bestmann

Opracowanie: Paweł Mistewicz. Zeszyt zawiera dwa pełne modele: Bu 181 Bestmann w wersji uzbrojonej w oznakowaniu Luftwaffe (3. Panzerjagdstaffel), kwiecień 1945 r. oraz Bu 181 Bestmann w klasycznej wersji szkolnej i malowaniu Szwajcarskich Sił Powietrznych, 1950 r.

Zdjęcia