Modelarska Iskra 4

 1. WAKpl 2019-10-17 17:27:34

  Regulamin Konkursu

  Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Iskry we Wrocławiu, Wydawnictwo WAK oraz Stowarzyszenie „Żyć Inaczej”
  Termin i miejsce:
  28 marca 2020 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu, ul. Pautscha 9

  Plan dnia:
  28.03.2020 r. (sobota):
  godz. 10.00 – 11.00 - przyjmowanie modeli;
  godz. 11.00 - otwarcie Konkursu;
  godz. 11.00 – 12.00 - ocena modeli
  godz. 10.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
  godz. 11.00 – 13.00 – imprezy towarzyszące (modelarnia polowa, pokazy niespodzianki)
  godz. 13.00 – 13.30 - zakończenie Konkursu, wręczanie nagród;
  godz. 13.30 - wydawanie modeli.

  Cel imprezy:
  - Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa kartonowego wśród dzieci i rodziców, jako jedną z form spędzania wolnego czasu, kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, wdrożenie do dokładności i systematyczności w pracy.
  - Rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią.
  - Zachęcanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
  - Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
  Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  Konkurs modeli redukcyjnych jest przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. OPŁAT STARTOWYCH NIE POBIERA SIĘ.

  1. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
  - skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2011 i później);
  - młodzik (zawodnicy urodzeni w latach 2007-2010);
  - junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2002-2006).
  2. Klasy modeli:
  - Modele kartonowe - modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, pobrane ze stron internetowych producentów/autorów wycinanek lub wykonane samodzielnie od podstaw.
  - Modele nie kartonowe – modele wykonane własnoręcznie z zestawów lub samodzielnie od podstaw z materiałów innych niż papier.

  Zasady oceny:
  Wszyscy zawodnicy wypełniają na miejscu kartę zgłoszenia modelu. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez Organizatorów wg zasady „podoba się/nie podoba się”. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny. W każdej klasie przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za najlepiej wykonane modele w danej klasie oraz nagrody specjalne, w przypadku ufundowania ich przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.


  Warunki uczestnictwa w Wystawie:
  Wystawa modeli redukcyjnych jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych modelarzy (bez podziału na klasy i kategorie wiekowe), którzy pragną zaprezentować szerszej publiczności swoje prace. Mogą w niej uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Nagród za udział w wystawie nie przewiduje się. OPŁAT ZA WYSTAWIENIE MODELI NIE POBIERA SIĘ.

  Kontakt:
  Przemysław Bogusz
  e-mail: kmiskry@wak.pl
  tel. 887-298-604

 1. primo 2019-10-24 20:28:56

  Fajnie, że się tak podchodzi do modelarstwa. Popieram takie imprezy.

 1. Jacek-KP 2019-10-24 21:54:55

  Świetnie, że pan Bogusz tak wspiera młodych modelarzy. To jest bardzo dobry kierunek. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu na temat problemów z zainteresowaniem młodych ludzi hobby modelarskim i zgadzamy się co do jednego - najważniejsze, to stworzyć warunki i dawać dobry przykład. Nie wszystkie dzieci są wpatrzone w ekran komputera, a nawet i te szukają alternatywnych sposobów spędzania czasu.

 1. WAKpl 2019-12-04 11:51:17

  Jest nam szalenie miło, że naszą wystawę objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

Rezultaty 0 - 4 z 4 pozycji
Udostępnij temat: